Kultúrne programy SKF - grantová výzva

24.01.2017
 
 
Predstavenstvo SOZA vyhlasuje nové kolo prijímania žiadostí  o finančné príspevky na významné projekty, tvorbu a činnosť partnerom podporujúcich autorov hudobných diel. 
Svoje žiadosti môžete posielať v termínoch od 1.1. 2017 do 31.1.2017.
(u oneskorených žiadostí rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke)
 
UPOZORNENIE : od 1. januára 2017 platia nové tlačivá Žiadostí, ktoré nájdete na našej webstránke. Staré tlačivá nebudú akceptované.