VALNÉ ZHROMAŽDENIE SOZA 2017

06.06.2017

Valné zhromaždenie SOZA 2017 sa uskutočnilo dňa 24.5.2017 o 13.00 hod. v konferenčnej miestnosti Doprastavu a.s.,
na Košickej ul. 52 v Bratislave.

 

Harmonogram prípravy Valného zhromaždenia je k dispozícii tu.

Záznam výsledkov rokovania nájdete tu.