Grantová výzva - podpora tvorcov filmovej hudby

04.07.2018

Dozorná rada SOZA vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o finančné príspevky na podporu tvorcov filmovej hudby v rámci Sociálneho a kultúrneho fondu. Svoje žiadosti môžete posielať v termíne od 4. júla 2018 do 31. augusta 2018 (u žiadostí zaslaných poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke).