Autori celej Európy žiadajú prijatie novej Smernice o autorskom práve

15.03.2019

Európski autori sa spojili a vyzvali členov Európskeho parlamentu, aby prijali Smernicu o autorskom zákone. Pod listom, ktorého znenie prinášame nižšie, sú podpísaní autori zo všetkých oblastí umenia z 24 krajín Európy. Medzi signatármi zo Slovenska sú napríklad Jana Kirschner, Miroslav Žbirka, Katarzia, Peter Lipa, Vašo Patejdl, ale aj umelci z iných oblastí, ako napríklad spisovateľka Monika Kompaníková, scenárista, režisér a dramatik Ondrej Šulaj a ďalší.

Nižšie prinášame plné znenie listu, ktorý v stredu 13. marca 2019 autori spoločne poslali členom Európskeho parlamentu. Anglické znenie aj so všetkými európskymi signatármi nájdete TU.


Vážení členovia Európskeho parlamentu,

my, dolu podpísaní európski autori – už etablovaní aj nové tváre – zo všetkých oblastí umenia, sa na Vás obraciame, aby ste sa postavili za správnu vec a bez ďalších odkladov prijali Smernicu o autorskom práve.

Naše filmy, hry, knihy, články, hudba, kresby, maľby, sochy, fotografie, choreografie a ďalšie formy umenia sú zdrojom bohatstva a pýchy európskej kultúry. Naše umenie je pre nás vášňou, ale aj profesiou.

Preto, aby ľudia naďalej mohli mať potešenie z európskej kultúry v súčasnom digitálnom prostredí, a preto, aby sme sa ako autori uživili nielen dnes, ale aj v budúcnosti, Vás žiadame, aby ste prijali Smernicu o autorskom práve.

Táto smernica vytvára tak potrebný priestor medzi nami, tvorcami a tými, ktorí komunikujú a šíria naše diela prostredníctvom rôznych médií a platforiem. Je to otázka vzájomného rešpektu. A ten je nevyhnutný pre udržateľnosť našej tvorby a tým aj pre kultúrnu a umeleckú diverzitu Európy.

Je preto v každého záujme podporovať práva autorov, aby mohli ďalej tvoriť a tým prinášať pretrvávajúce hodnoty pre celú spoločnosť. Aby sme si zachovali najlepšie talenty a vychovali ďalšiu generáciu európskych tvorcov, musíme chrániť ich práva a živobytie. Nemôžeme si dovoliť stratiť ďalšie desaťročie, kým prijmeme novú autorskoprávnu úpravu pre digitálne prostredie.  Toto nie je iba o nás, ale o budúcnosti európskej kultúry.

Máte teraz príležitosť vyslať historický a pozitívny odkaz budúcim generáciám autorov: že si ich vážite a že za svoju tvorbu dostanú spravodlivú odmenu.

Preto Vás, členov Európskeho parlamentu, naliehavo vyzývame, aby ste dali svoje “áno” tejto reforme.

marec 2019