Vyhlásenie II. kola prijímania žiadostí o finančné príspevky z SKF

05.04.2019

Dozorná rada SOZA schválila pre rok 2019 termín II. kola prijímania žiadostí o finančné príspevky zo Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA na významné projekty, na tvorbu hudobných diel a ich šírenie (určený autorom a nositeľom práv) a na činnosť partnerom podporujúcich autorov hudobných diel. Žiadosti je potrebné doručiť poštou alebo osobne v termíne od 1. apríla 2019 do 30. apríla 2019. (U žiadostí zaslaných poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke.) Celkové množstvo finančných postriedkov určených na rozdelenie v II. kole je 25.000 EUR.

Dozorná rada bude odporúčania Rady SKF k žiadostiam z II. kola SKF schvaľovať v júni 2019. Preto upozorňujeme žiadateľov, že v II. kole nebude možné podporiť projekty, ktorých dátum realizácie je skôr, ako v 2. polovici júna.