Sadzobník

 

V nadväznosti na Zákon o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom č. 618/2003 Z. z., (autorský zákon - ďalej len AZ) v znení noviel a Oprávnenie SOZA na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam vydané Ministerstvom kultúry SR pod č. 1/2004 vydal SOZA s platnosťou od 1.1.2007 tento aktualizovaný a doplnený Sadzobník autorských odmien za používanie hudobných diel:

I. predvádzaním prostredníctvom technických zariadení a verejným vykonávaním 
II. v divadelných predstaveniach (ozvučenie tzv. výberom hudby - archívnymi dielami)
III. rozhlasovým a televíznym vysielaním

IV. šírených prostredníctvom elektronických komunikačných sietí 
V. výrobou a šírením na zvukových a zvukovo - obrazových nosičoch 
VI. káblovou retransmisiou a prevádzkovaním spoločných televíznych antén

Kam sa zaradiť v sadzobníku?

 

Nasledujúci zoznam uvádza rôzne možnosti použitia hudobných diel a ich zaradenie v rámci Sadzobníka SOZA.


V časti sadzobníka SOZA l. predvádzaním prostredníctvom technických zariadení a verejným vykonávaním nájdete:

Koncertné podujatia

 • Koncert vážnej, džezovej, populárnej, dychovej alebo folklórnej hudby
 • Estráda, show, karaoke, promenádny koncert, atď.
 • Kultúrno – spoločenské podujatie s hudbou, napr. jarmoky, trhy, vinobranie, atď.  

  Tanečné podujatia

  • Tanečná zábava, kultúrno – spoločenské podujatie s tancom, diskotéka, ples
  • Tanečný kurz, krúžok, atď. 

  Cvičenie a šport podľa hudby   

  • Lekcie kondičného cvičenia, napr. aerobic, step-aerobic
  • Platený nácvik pohybovej kultúry s hudbou
  • Verejné súťaže alebo exhibičné podujatie spoločenských tancov a športov, napr. umelecká gymnastika, krasokorčuľovanie, atď. 

  Umelecké, zábavné a športové podujatia

  • Súťažné podujatie s priebežným podkresovým použitím hudby
  • Cirkusová a artistická produkcia s použitím hudby
  • Erotické vystúpenie, napr. striptíz
  • Verejná projekcia filmov, napr. kino, videokaviareň, reštaurácia 

  Propagačné a reprezentačné podujatia

  • Propagačná prezentácia produktov alebo firiem s použitím hudby
  • Reklamný stánok s predvádzaním produktov
  • Módne, kadernícke a vizážistické prehliadky a súťaže s použitím hudby
  • Cirkevný alebo občiansky obrad, atď.
  • Verejné zhromaždenie, sprievod, atď. s použitím hudby

  Hudba na počúvanie (bez tanca)

  • Hudba predvádzaná výkonným umelcom alebo technickým zariadením obsluhovaným DJ v pohostinskom a občerstvovacom zariadení, napr. v kaviarni, reštaurácii, bare
  • Hudba predvádzaná v rámci recepcie, banketu, vernisáže, výstavy, atď.  

  Hudba na počúvanie (bez tanca) reprodukovaná technickým zariadením (okrem hudobných automatov)


  Zvukový prijímač alebo prehrávač:

  • v pohostinskom a občerstvovacom zariadení, napr. v kaviarni, reštaurácii, bare
  • v spoločenskom alebo ubytovacom priestore ubytovacieho ( napr. hotel, motel, penzión) alebo zdravotníckeho zariadenia s ubytovaním  


   Zvukovo – obrazový prijímač alebo prehrávač:

   • v pohostinskom a občerstvovacom zariadení, napr. v kaviarni, reštaurácii, bare
   • v spoločenskom alebo ubytovacom priestore ubytovacieho ( napr. hotel, motel, penzión) alebo zdravotníckeho zariadenia s ubytovaním  

    

   Veľkoplošná obrazovka v exteriéri alebo interiéri


   Hudba reprodukovaná:

   • vo výťahu, na toaletách
   • na športovom štadióne
   • v rekreačnej prevádzke alebo areáli, napr. plaváreň, kúpalisko, klzisko, atď.
   • v obchode, obchodnom dome
   • na čerpacej stanici pohonných hmôt
   • v múzeách, galériách, výstavách
   • pri stánku alebo stole ambulantného predaja
   • na burzách, trhoviskách
   • v dopravných prostriedkoch, napr. autobus, taxi, vlak, lietadlo
   • v prevádzke služieb, napr. kaderníctvo, kozmetika, saune, opravovne, požičovne, cestovné a stávkové kancelárie
   • v čakárni, hale, na recepcii
   • vo veľkokapacitných garážach a parkoviskách
   • v prevádzke špeciálnych služieb, napr. erotický salón, peep-show
   • v herniach
   • pohyblivým reprodukovaným zariadením, napr. propagačné auto s reproduktormi
   • telefónom z účastníckej telefónnej ústredne alebo ako platená hudobná audiotextová linka, atď.
   • v mestskom alebo obecnom rozhlase
   • v školskom rozhlase
   • pri kolotočoch, strelnici, topogane, autodrome

     

    V časti sadzobníka SOZA ll. v divadelných predstaveniach nájdete: 

    • Ozvučenie dramatických diel tzv. výberom hudby - archívnymi dielami  

       

     V časti sadzobníka SOZA lV. šírených prostredníctvom elektronických komunikačných sietí nájdete:

     • Rozhlasové vysielanie
     • Použitie hudby v rámci komerčne využívaných web stránok
      • hudba má podstatný význam pre web stránku, napr. reklamy hudobných nosičov, internetové hitparády
      • prísluchové a podkresové použitie hudby
     • Použitie hudby v rámci nekomerčne využívaných web stránok napr. informačné, vedecké, školské
     • Ringtóny
     • Sprístupňovanie hudobných diel na web stránkach sťahovaním zvukových a zvukovo – obrazových nahrávok hudobných diel za poplatok do pamäťových médií  

      

     V časti sadzobníka SOZA V. výrobou a šírením na zvukovo a zvukovo-obrazových nosičoch nájdete: 

     • Výroba a rozmnožovanie zvukových záznamov hudobných diel na nosičoch CD, MC, LP, a pod.
     • Zaznamenanie archívnych hudobných diel na zvukovo - obrazových záznamoch
     • Rozmnožovanie zvukovo - obrazových záznamov s hudbou na nosičoch VHS, DVD, CD ROM, a pod.
     • Nosiče súkromnej povahy (video záznam zo svadby, stužkovej, rodinnej slávnosti, a pod.)
     • "Tzv. pracovná rozmnoženina hudobných diel pre DJ"