• 11.01.2019

  Komuniké zo zasadnutia Dozornej rady SOZA zo dňa 9.1.2019

  Prítomní členovia (15 z 15-ich) Dozornej rady SOZA na svojom riadnom zasadnutí 9.1.2019 v Bratislave okrem iného zobrali na vedomie informáciu o predbežných výsledkoch hospodárenia SOZA za obdobie január – december 2018, schválili žiadosti na prijatie za člena SOZA v kategóriách autor, dedičia a vydavateľ.

 • 08.01.2019

  DEX Songwriter expo aj tento rok za výhodné vstupné

  Máte chuť sa hudobne vzdelávať? Aj tento rok Vás za zvýhodnené vstupné pozývame 18. - 19. februára 2019 do Budapešti na DEX Songwriter expo. Ide o podujatie, ktoré prepája talentovaných autorov a kde si navzájom odovzdávajú svoje skúsenosti autori rôznych žánrov. Producenti, songwriteri, pesničkári, hudobníci aj vydavatelia majú príležitosť stretnúť sa a zažiť množstvo kreatívnych podnetov vďaka autorom z rôznych kútov sveta.

 • 13.12.2018

  SOZA predĺžila spoluprácu s českou národnou skupinou IFPI

  Spolupráca v oblasti protipirátskeho boja je obsahom zmluvy o spolupráci medzi SOZA a Českou národnou skupinou Medzinárodnej federácie fonografického priemyslu (ČNS IFPI) so sídlom v Prahe. Keďže tá doterajšia sa osvedčila, Dozorná rada SOZA na svojom zasadnutí 5.12.2018 odsúhlasila jej predl'ženie o ďalší kalendárny rok.

 • 11.12.2018

  Vyhlásenie I. kola prijímania žiadostí o finančné príspevky z SKF

  Dozorná rada SOZA schválila termín I. kola prijímania žiadostí o finančné príspevky zo Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA na významné projekty, na tvorbu hudobných diel a ich šírenie (určený autorom a nositeľom práv) a na činnosť partnerom podporujúcich autorov hudobných diel. Svoje žiadosti môžete podávať v termíne od 1. januára 2019 do 31. januára 2019. (U žiadostí zaslaných poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke.)

 • 06.11.2018

  Ako sa živiť hudbou?

  Ako robiť dobrú propagáciu a PR koncertov, albumov a rôznych hudobných aktivít? Ako komunikovať s médiami a čo dať alebo nedať do tlačovej správy? Po úspešných októbrových prednáškach v Trnave a v Trenčíne, pokračujeme v spolupráci s LALA Slovak Music Export vo vzdelávaní autorov hudby i používateľov hudobných diel. Naši kolegovia vám vysvetlia, čo je úlohou SOZA a ako vám môžu organizácie zastupujúce autorov pomôcť. V novembri sa stretneme v Liptovskom Mikuláši, Spišskej Novej Vsi a Prešove.