Klientske konto je jednoduchý nástroj na rýchlu, pohodlnú a nízkonákladovú komunikáciu používateľov hudobných diel so SOZA. S použitím klientskeho konta je možné uzatvárať licenčné zmluvy a zasielať súvisiace dokumenty plne elektronicky z pohodlia Vášho domova alebo kancelárie prostredníctvom internetu.

Prostredníctvom Klientskeho konta môžete predovšetkým:

... a to všetko rýchlo, jednoducho a bezplatne!

Klientske konto si vytvoríte jednoduchým spôsobom:

  1. Kliknite sem a vyplňte svoje údaje.
  2. Vytlačte si dvakrát Zmluvu o zriadení a používaní klientskeho konta.
  3. Obidva exempláre podpíšte a zašlite poštou na adresu SOZA. Obratom Vám budú zaslané prístupové kódy.

Do Vášho Klientskeho konta sa následne môžete prihlásiť prostredníctvom prístupových údajov a SMS kódu v sekcii Moje konto – Používatelia na úvodnej stránke www.soza.sk alebo tu

Poskytovanie všetkých služieb Klientskeho konta je bezplatné a Zmluvu môžete kedykoľvek bez udania dôvodu vypovedať.