Informácie o osobných údajoch

U nás v SOZA je ochrana osobných údajov vysokou prioritou. Od 25.5.2018 je účinná nová legislatíva Európskej únie - Nariadenie GDPR, ktoré upravuje podmienky ochrany osobných údajov.  
Účelom novej legislatívy je dať vám väčšiu kontrolu nad tým, ako sú vaše osobné údaje používané. 

Podľa Nariadenia GDPR sme upravili podmienky ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii v nižšie uvedených dokumentoch. 


Informácie k spracúvaniu osobných údajov v spoločných výberoch

SOZA má s organizáciami kolektívnej správy práv, a to s:
LITA, autorská spoločnosť;
Ochranné združenie interpretov Slovenska
SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov

 uzavreté nasledovné dohody o spoločnej správe:

  • pre oblasť vyhotovovania rozmnoženín pre súkromnú potrebu,
  • pre oblasť použitia káblovou retransmisiou definovanou v ustanovení § 29 ods. 2 Autorského zákona a použitia retransmisiou definovanou v ustanovení § 29 ods. 1 Autorského zákona,
  • pre oblasť technického predvedenia predmetov ochrany a verejného prenosu v prevádzkarňach prostredníctvom technického zariadenia.


Dohoda spoločných prevádzkovateľovKontaktným miestom spoločných prevádzkovateľov (t.j. organizácií kolektívnej správy práv zapojených do spoločných výberov) je:

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
821 08 Bratislava 2
E-mail: zodpovednaosoba@soza.sk
Tel. č.: 02/50202737
 

Informácie k spracúvaniu osobných údajov v informačných systémoch SOZA

Info_podla_cl.13_GDPR_spracuvanie_OU_Ceny_Soza

Info_podla_cl.13_GDPR_spracuvanie_OU_Fotografie

Info_podla_cl.13_GDPR_spracuvanie_OU_ISpA

Info_podla_cl.13_GDPR_spracuvanie_OU_Kamery

Info_podla_cl.13_GDPR_spracuvanie_OU_KSP_dobrovolna

Info_podla_cl.13_GDPR_spracuvanie_OU_KSP_povinna

Info_podla_cl.13_GDPR_spracuvanie_OU_Monitorovanie_hovorov

Info_podla_cl.13_GDPR_spracuvanie_OU_Organy_SOZA

Info_podla_cl.13_GDPR_spracuvanie_OU_PAM

Info_podla_cl.13_GDPR_spracuvanie_OU_Pouzivatelia

Info_podla_cl.13_GDPR_spracuvanie_OU_Pravna_agenda

Info_podla_cl.13_GDPR_spracuvanie_OU_Registratura

Info_podla_cl.13_GDPR_spracuvanie_OU_SKF

Info_podla_cl.13_GDPR_spracuvanie_OU_Uctovne_doklady

Info_podla_cl.13_GDPR_spracuvanie_OU_Uchadzaci_o_zamestnanie

Info_podla_cl.13_GDPR_spracuvanie_OU_Whistleblowing

Info_podla_cl.13_GDPR_spracuvanie_OU_Prava_dotknutych osob

 

Kontakt na zodpovednú osobu:
E-mail: zodpovednaosoba@soza.sk
Tel. č.: 02/50202737