Kultúrne programy SKF – grantová výzva

18.12.2017

Dozorná rada SOZA vyhlasuje I. kolo prijímania žiadostí o finančné príspevky na významné projekty, tvorbu a činnosť partnerom podporujúcich autorov hudobných diel. Svoje žiadosti môžete posielať v termíne od 1. januára 2018 do 31. januára 2018 (u žiadostí zaslaných poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke).