Valné zhromaždenie SOZA 2018

14.05.2018

Valné zhromaždenie SOZA 2018 sa uskutoční 23. mája 2018 o 13:00 hod v konferenčnej miestnosti Doprastavu a.s. na Košickej 52 v Bratislave.

Harmonogram prípravy Valného zhromaždenia je k dispozícii tu

Pozvánku a informáciu o zozname kandidátov pre voľby do Rozhodcovskej komisie a Zaraďovacej komisie nájdete tu.