Európski umelci žiadajú o podporu pri strete s technologickými gigantmi a s manipuláciou v mediálnom priestore

28.06.2018

Spoločnosti ako Facebook a YouTube by mali byť zodpovedné za dodržiavanie práv umelcov a autorov na svojich platformách – vyplýva to zo stanoviska, ktoré zverejnil vo svojej správe Výbor pre právne veci Európskeho parlamentu 20. júna. Tieto spoločnosti však rozhodnutie výboru spochybňujú a dlhodobo odmietajú nastaviť spravodlivé odmeňovanie pre tvorcov za obsah, ktorý sprístupňujú. A to aj napriek tomu, že napr. masívne používanie hudobných diel im generuje celosvetovú popularitu a miliardové zisky. Tieto platformy správu výboru Európskeho parlamentu nielenže mediálne spochybňujú, organizujú aj masívnu kampaň v snahe ovplyvniť hlasovanie europoslancov v Štrasburgu, kde sa bude 5. júla hlasovať o novej autorskoprávnej smernici vo vzťahu k jednotnému digitálnemu trhu.

Proti jednaniu týchto digitálnych gigantov sa prostredníctvom petície ohradilo už viac ako 32 tisíc európskych autorov, ktorí žiadajú nielen férovú odmenu, ale aj právnu ochranu svojej tvorby na úrovni 21. storočia. Medzi signatármi petície sú napr. Ennio Morricone, David Guetta, Jean-Michel Jarre, Pedro Almodóvar, Klaus Meine či Agnieszka Holland, zo slovenských hudobných tvorcov petíciu podpísali aj Jana Kirschner, Peter Lipa, Miro Žbirka či Katarzia.

Stretnutie medzi mnohými signatármi petície, prevažne mladými európskymi talentmi a členmi Európskeho parlamentu sa uskutočnilo dnes v Bruseli s cieľom zabezpečenia ochrany ich budúcej umeleckej činnosti v Európe. Umelci vyslovili znepokojenie nad agresívnou a manipulatívnou kampaňou, ktorá je vedená zo strany technologických spoločností pod zámienkou ochrany slobody slova a parodujúcich (tzv. meme) obrázkov – pričom žiadne z nich nie sú návrhom ohrozené.

Vyššie uvedené a ďalšie podobné služby dlhodobo odmietajú nastaviť podmienky a mechanizmy pre spravodlivejšie odmeňovanie tvorcov za obsah, ktorý sprístupňujú na svojich platformách, čím výrazne devalvujú hodnotu tvorby umelcov. Problematika je z tohto dôvodu dlhodobo nazývaná aj ako Transfer of Value resp. Value Gap, keďže hodnota ktorú generujú umelecké diela a ktorá by mala patriť tvorcom, sa presúva na technologické spoločnosti. Dôležité je zdôrazniť, že tieto služby sú v súčasnosti hlavným prístupom k umeleckým dielam na celom svete a svojou činnosťou dlhodobo deformujú online trh v porovnaní s legitímnymi online službami, ktoré uzatvorili s tvorcami a ich zástupcami zmluvy. Text smernice, ktorý prijal výbor minulý týždeň, by v prípade schválenia európskymi poslancami zabezpečil, že tieto platformy by boli zodpovedné za ochranu autorských práv, pričom by museli pristúpiť k spravodlivému odmeňovaniu autorov a súčasne by mali pôsobiť ako rovnocenní partneri na trhu online služieb. Touto zmenou by sa tak mal vytvoriť základ pre rovnosť podnikania v online prostredí, keďže na svete fungujú viaceré spoločnosti, ktoré vykonávajú svoju činnosť v súlade s existujúcimi pravidlami. Práve tieto pravidlá sú dôležité pre garantovanie spravodlivej odmeny tvorcom, ktorých kreatívna činnosť zabezpečuje technologickým spoločnostiam každodenný obrat.