Už tento týždeň sa bude v Bruseli rozhodovať o budúcnosti internetu

11.09.2018

Po niekoľkých rokoch diskusií a príprav sa bude v Európskom parlamente hlasovať o texte smernice o ochrane autorského práva, ktorý by mal vyriešiť najpálčivejšie problémy, ktoré v súčasnosti trápia autorov pôsobiacich v online prostredí. Medzi nimi je aj spravodlivejšie odmeňovanie autorov a iných nositeľov práv. Veľké technologické spoločnosti zneužívajú im vyhovujúci súčasný stav a vyvíjajú dlhodobo kroky, aby sa tento stav nezmenil.

O znení tohto textu sa bude hlasovať 12. septembra 2018.

Sporným z pohľadu porušiteľov práv, veľkých technologických gigantov, je najmä článok 13 smernice, ktorý pre nich vytvára nové povinnosti. Na ich základe budú nútení pristupovať k ochrane práv autorov a iných nositeľov práv zodpovednejšie a k ich odmeňovaniu spravodlivejšie.

V významní technologickí giganti však vyvíjajú rozsiahle kampane na zdiskreditovanie textu smernice, pričom verejnosť a europoslanci sú manipulovaní polopravdami a často aj účelovými klamstvami.

Ako zástupcovia autorov a vydavateľov vyvíjame všetky kroky k tomu, aby sa takéto dezinformácie minimalizovali a text smernice sa uviedol na správnu mieru.

Aj preto sme pripravili infografiku „Mýty a fakty“ vo vzťahu k článku 13 smernice a krátke video k problematike, ktoré vtipným spôsobom upozorňuje na následok neprijatia úpravy, ktorá by chránila tvorcov v oblasti internetu.

Iniciatívu na podporu európskeho legislatívneho návrhu s cieľom chrániť vaše práva na internete podporilo vyše 40.000 európskych umelcov. Petíciu je ešte stále možné podpísať na stránke: https://makeinternetfair.eu/en#petition

Zároveň si Vás dovoľujeme odkázať na manifest vo vzťahu k smernici o ochrane autorského práva, ktorý bol pripravený v súčinnosti všetkých európskych autorských zväzov a zverejnený na webstránke https://www.europeforcreators.eu/, kde sú zodpovedané najdôležitejšie otázky ku smernici, ako aj všetky navonok sporné body návrhu.

Neváhajte ani vy osloviť našich europoslancov a podporte schválenie smernice v znení, ktoré citeľne zlepší pozíciu autorov a iných kultúrne činných osôb v prostredí internetu!