András Bodrogi - Hudobný biznis v online prostredí

05.06.2020

 

 

Ak sa chce umelec hudbou živiť, musí vyvážiť kreativitu a racionálne uvažovanie

Pozrite si video s Andrásom Bodrogim, špecialistom na otázky o hudbe v dnešnej digitálnej dobe

Organizácie na ochranu autorských práv sú vo svete vystavené väčším výzvam, než by sa čakalo. Dôvodom nie sú len rozvíjajúce sa technológie s veľkou mocou určovať budúcnosť duševného vlastníctva, ale aj nová situácia s dopadmi pandemickej krízy, ktorá za minulé mesiace spôsobila zastavenie živej produkcie.

Situácia sa dotýka aj hudobného priemyslu, čo sa odzrkadlilo v zrušení tisícok živých podujatí po celom svete. Práve organizácie na ochranu autorských práv ponúkli v ťažkej situácii svojim autorom pomocnú ruku.

SOZA ako jedna z mála inštitúcií v oblasti kultúry finančne podporila zo svojho sociálneho fondu tých, ktorí v dôsledku náhlej núdze požiadali o podporu. Mohla tak urobiť v prípadoch autorov, ktorí sú jej členmi a ktorých práva tak oficiálne zastupuje.   

Vstúpiť do SOZA znamená akceptovať myšlienku, že voľná kreativita nie je všetko. Ak sa umelec chce hudbou živiť, je nevyhnutné vyvážiť umeleckú tvorbu a racionálne uvažovanie o hudbe. Dostať sa v hudobnom priemysle na profesionálnu úroveň znamená pracovať s dôveryhodnými partnermi a čoraz viac sa napájať na nové technologické možnosti šírenia hudby.

Digitálny svet sa rýchlo mení a zorientovať sa v ňom nie je vôbec jednoduché. Ak chce byť autor hudby úspešný, musí sa okrem kreatívnej činnosti neustále vzdelávať a sledovať aktuálne trendy v online prostredí, kde sa sústredila značná časť obsahu aj poslucháčov. Okrem využívania sociálnych sietí ako marketingových nástrojov, prostredníctvom ktorých sa dá hudba zviditeľniť a dostať medzi ľudí, je dôležité zorientovať sa vo fungovaní kanálov YouTube, Spotify, či Deezer.

Pevne veríme, že naša vlaňajšia séria prednášok špičkového maďarského lektora Andrása Bodrogiho, ktorý sa špecializuje na digitálne médiá a online komunikáciu, pomáha všetkým zúčastneným hudobníkom aj dnes, keď online priestor v dôsledku nemožnosti organizovať živé koncerty prekypuje streamovanými vystúpeniami a hudobnou kreativitou.


Ak ste Andrása Bodrogiho nestihli naživo, prinášame vám krátky sumár o jeho vnímaní hudobného biznisu. Dozviete sa v ňom:
 

- Čomu všetkému musí čeliť hudobník v dnešnej digitálnej dobe
- Ako si vybrať z ponuky sprostredkovateľov a agregátorov  
- Na čo netreba zabudnúť pri správe svojho profilu ak máte hudbu na YouTube

- Čo robiť, aby si vašu hudbu napríklad na Spotify všimlo čo najširšie publikum
- Ako pomáha SOZA pri získavaní autorských honorárov za použitie hudby online

András Bodrogi je tréningovým expertom v Google Ground Budapest a vo svojich prednáškach a workshopoch sa okrem iného zameriava na to, ako efektívne využiť audiovizuálny obsah na YouTube. V súčasnosti pracuje aj ako YouTube špecialista pre londýnsku hudobnú spoločnosť The State51 Conspiracy, ktorá pomáha nezávislým vydavateľstvám a umelcom v oblasti správy práv a dosahovania zisku na tejto online platforme.