Internet

1. Je legálne počúvať hudbu z Internetu - to znamená, že si súbor neukladám iba ho počúvam?

Áno, je to legálne.

2. Môže autor zastupovaný SOZA zverejniť na svojej stránke ukážky vlastných diel?

V tom mu nikto nemôže brániť. Sú to jeho práva a jeho diela, ako náhle však ide o web stránku inej osoby, už sa jedná o použitie diela osobou inou ako je samotný autor a v tomto prípade je používateľ povinný získať súhlas autora a zaplatiť autorský honorár.

3. Ako mám postupovať, keď si chcem zriadiť internetové rádio.

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá hudobné diela sprístupňuje verejnosti (tzn. používateľ/poskytovateľ služby) prostredníctvom elektronických komunikačných sietí (napr. internet) je povinný so SOZA uzavrieť Hromadnú licenčnú zmluvu na používanie hudobných diel prostredníctvom elektronických komunikačných sietí. Dvojmo vyplnenú a podpísanú zmluvu používateľ pošle poštou na adresu SOZA.

 

4. Ak si chcem zriadiť internetové rádio, za predpokladu, že nebude ziskové, budem musieť platiť aj SOZA?

Áno, je potrebné, aby ste mali so SOZA uzavretú licenčnú zmluvu a zaplatili autorské odmeny za použitie hudobných diel.

5. Môžem v internetovom rádiu používať skladby stiahnuté z internetu?

Dôležité je akým spôsobom ste nadobudli skladby z internetu. Pokiaľ ste skladbu nadobudli z legálneho zdroja, ktorý je oprávnený poskytovať takúto službu, je možné použiť skladbu v internetovom rádiu.

6. Ako mám zistiť či som si na internete stiahol legálnu alebo nelegálnu skladbu?

Jedným spôsobom je, že za skladbu zaplatíte. Ale to nie je podmienkou. Doporučujeme si doklad o zaplatení odložiť pre prípad kontroly. Podľa dokladu viete dokázať ako a kde ste nadobudli skladbu.

7. Je možné získať zľavu ak mám viacej internetových rádií?

Áno, autorská odmena je stanovená podľa programového zamerania. Od 11 programov môže byť poskytnutá zľava vo výške 50%.

8. Môžem na svojej webovej stránke používať video s YOU TUBE a musím za to platiť SOZA?

Ak spĺňate obchodné podmienky YOU TUBE, embedované videá na webovej stránke môžete používať bezplatne.

9. Môžem si dať na svoju webovú stránku video s hudbou, ktoré som si vytvoril sám?

Pokiaľ máte vysporiadané tzv. synchronizačné práva  s autorom diela (t.j. súhlas na použitie jeho hudby vo Vašom filme), video si môžete dať na svoju webovú stránku, ale musíte mať so SOZA uzavretú Hromadnú licenčnú zmluvu na používanie hudobných diel prostredníctvom elektronických komunikačných sietí. Dvojmo vyplnenú a podpísanú zmluvu je potrebné zaslať poštou na adresu SOZA.

Ak ste nenašli odpoveď na vašu otázku, napíšte nám na e-mailovú adresu: marketing@soza.sk. Radi vám na vašu otázku odpovieme.


Back to title page