Zamestnanci SOZA sa s vami radi stretnú a osobne prekonzultujú vaše otázky. Stretnutie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo emailom. Vyhradíme si na vás dostatok času, aby sme sa vám mohli venovať.

 

Informácia o zaznamenávaní hovorov

 

Otázky majiteľov prevádzok a organizátorov verejných podujatí píšte na produkcie@soza.sk. Zoznam pracovníkov a telefonické kontakty nájdete tu.

Otázky prevádzkovateľov káblovej a satelitnej retransmisie píšte na tkr@soza.sk. Zoznam pracovníkov a telefonické kontakty nájdete tu.

Otázky dovozcov alebo výrobcov nenahratých nosičov a technických zariadení píšte na isna@soza.sk. Zoznam pracovníkov a telefonické kontakty nájdete tu.

Pripomienky a námety k činnosti a fungovaniu SOZA posielajte na pr@soza.sk

Sociálny a kultúrny fond - lenka.bednarova@soza.sk, 02/50 20 27 45

PR a novinárske otázky - silvia.turnerova@soza.sk, 02/50 20 27 04

Vzťahy so zahraničím – richard.demcak@soza.sk, 02/50 20 27 05

Sekretariát Predstavenstva SOZA – soza@soza.sk


AUTOMATICKÁ TELEFONICKÁ SPOJOVATEĽKA
02 / 5020 2700

 

SLOVENSKÝ OCHRANNÝ ZVÄZ AUTORSKÝ

Sme tu pre vás v dvoch budovách:

Centrála: Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
pondelok - štvrtok od 7.30 do 16.00 hod.,
piatok od 7.30 do 13.00 hod.
 

Detašované pracovisko: Tekovská 4, 821 09 Bratislava (Agenda preberania nahlášok diel)
pondelok - štvrtok od 7.30 do 16.00 hod.,
piatok od 7.30 do 13.00 hod.


ODBOR DOKUMENTÁCIE, REPARTÍCIE A MECHANICKÝCH PRÁV

dramp@soza.sk

Agenda Kontaktná osoba Telefón E-mail
Vedúci Odboru dokumentácie, repartície a mechanických práv Ing. Róbert Osvald 02/50202712 robert.osvald@soza.sk
Referát reklamácií Zuzana Hergottová 02/50202717 zuzana.hergottova@soza.sk
Honoráre zo zahraničia Zuzana Kinclová 02/50202760 zuzana.kinclova@soza.sk
Referát repartície Viera Bušová 02/50202736 viera.busova@soza.sk
Oddelenie dokumentácie Ing. Alžbeta Činčurová (vedúca oddelenia) 02/50202718 alzbeta.cincurova@soza.sk
Domáce hudobné diela - nahlášky, vydavateľské zmluvy  Ruth Orčíková 02/50202780 ruth.orcikova@soza.sk
Domáce hudobné diela - nahlášky Daria Hetflejšová 02/50202729 daria.hetflejsova@soza.sk
Zahraničné vydavateľské zmluvy Judita Potocká 02/50202715 judita.potocka@soza.sk
  Dominika Čambalová 02/50202715 dominika.cambalova@soza.sk
Dokumentovanie zahraničných hudobných diel Mgr. Mária Pávová 02/50202781 maria.pavova@soza.sk
Barbora Chrenšťová 02/50202714 barbora.chrenstova@soza.sk
JUDr. Dagmar Jenčíková 02/50202781 dagmar.jencikova@soza.sk
Eva Nagyová 02/50202714 eva.nagyova@soza.sk
Oddelenie štatistiky Mgr. Katarína Tomandlová (vedúca oddelenia) 02/50202719 katarina.tomandlova@soza.sk
Štatistika Jaroslava Komárová 02/50202782 jaroslava.komarova@soza.sk
Jana Kovárová 02/50202782 jana.kovarova@soza.sk
Oddelenie mechanických práv a filmu Ing. Ľudmila Koledová (vedúca oddelenia) 02/50202713 ludmila.koledova@soza.sk
Výroba zvukových a zvukovo-obrazových nosičov Adela Kotúčova 02/50202768 adela.kotucova@soza.sk
Mgr. Marek Lenčo 02/50202709 marek.lenco@soza.sk
Janette Paštinská 02/50202769 janette.pastinska@soza.sk
TV filmy a seriály, distribučné filmy Mária Feuereislová 02/50202716 maria.feuereislova@soza.sk
Jana Klučiková 02/50202779 jana.klucikova@soza.sk

EKONOMICKÝ ODBOR

ekonomicke@soza.sk
fax: 02/55569409

Agenda Kontaktná osoba Telefón E-mail
Vedúca Ekonomického odboru Ing. Erika Mináčová 02/50202723 erika.minacova@soza.sk
Mzdy a personalistika Ingrid Dubnická 02/50202722 ingrid.dubnicka@soza.sk
Mzdová učtáreň Mária Šebianová 02/50202722 maria.sebianova@soza.sk
Hospodárska správa Peter Chemez 02/50202758 peter.chemez@soza.sk
Podateľňa Erika Hudobová 02/50202701 erika.hudobova@soza.sk
Oddelenie účtovníctva
Vedúca oddelenia účtovníctva, metodička účtovníctva a daní Ingrid Morávková  02/50202732 ingrid.moravkova@soza.sk
Domáce honoráre Ing. Jana Jakubcová 02/50202724 jana.jakubcova@soza.sk
Zahraničné honoráre Anna Betková 02/50202772 anna.betkova@soza.sk
Všeobecná učtáreň Ing. Silvia Markovičová 02/50202766 silvia.markovicova@soza.sk
Všeobecná učtáreň Mária Špindorová 02/50202771 maria.spindorova@soza.sk

 

LICENČNÝ ODBOR

licencne@soza.sk

Agenda Kontaktná osoba Telefón E-mail
Podujatia (koncerty, plesy, zábavy, jarmoky, módne prehliadky, firemné podujatia a pod.)
  Dagmar Krajčiová 02/50202753 dagmar.krajciova@soza.sk
  Kvetoslava Šulcová 02/50202770 kvetoslava.sulcova@soza.sk
  Ľubica Mikušová 02/50202756 lubica.mikusova@soza.sk
  Miroslava Bistová 02/50202774 miroslava.bistova@soza.sk
  Renáta Bánovská 02/50202744 renata.banovska@soza.sk
Prevádzky a služby (hudba z rádia, televízie, CD prehrávač a pod. znie v reštaurácii, v bare, v obchode a pod.)
  Ing. Mária Rusnáková 02/50202777 maria.rusnakova@soza.sk
  Zuzana Dufeková 02/50202726 zuzana.dufekova@soza.sk
  Ingrid Fülöpová 02/50202778 ingrid.fulopova@soza.sk
Spravovanie kontrol od inšpektorov
  Kamila Csonková 02/50202728 kamila.csonkova@soza.sk
  Denisa Čupková 02/50202746 denisa.cupkova@soza.sk
  Erika Lenčová 02/50202727 erika.lencova@soza.sk
  Annamária Veidingerová 02/50202775 annamaria.veidingerova@soza.sk
Oddelenie hudobných produkcií
Vedúci Oddelenia hudobných produkcií Mgr. Martin Horský 02/50202761 martin.horsky@soza.sk
Zástupkyňa vedúceho Oddelenia hudobných produkcií Jana Nitranská 02/50202720 jana.nitranska@soza.sk
Licenčný špecialista Mgr. Miroslava Kosibová 02/50202754 miroslava.kosibova@soza.sk
Licenčný špecialista JUDr. Michaela Mikušová 02/50202767 michaela.mikusova@soza.sk
Referent hudobných produkcií Zuzana Havlová 02/50202725 zuzana.havlova@soza.sk
       
Oddelenie vysielania, retransmisie a online služieb
Vedúci oddelenia vysielania, retransmisie a online služieb Ing. Peter Hlaváč 02/50202738 peter.hlavac@soza.sk
Manažér vysielateľov a online služieb Mgr. Tomáš Slovák 02/50202721 tomas.slovak@soza.sk
Manažér retransmisie a náhrad odmien  Ing. Lucia Pažická 02/50202734 lucia.pazicka@soza.sk
       
Právny expert Licenčného odboru JUDr. Tatiana Mičudová 02/50202737 tatiana.micudova@soza.sk

 

PRÁVNY ODBOR

pravne@soza.sk

Agenda Kontaktná osoba Telefón E-mail
Členská agenda
Členská agenda (zmluvy s členmi, vydavateľmi a dedičmi) JUDr. Natália Mutkovičová 02/50202702 natalia.mutkovicova@soza.sk
Referent administratívy Mgr. Miroslav Mauer 02/50202739 miroslav.mauer@soza.sk
Všeobecná a sporová agenda
Všeobecná agenda Mgr. Diana Pavlíková 02/50202752 diana.pavlikova@soza.sk
Všeobecná agenda Mgr. Marianna Šusteková, LL.M. 02/50202703 marianna.sustekova@soza.sk
Sporová agenda - poverený riadením JUDr. PhDr. Silvester Danóczy, PhD. 02/50202750 silvester.danoczy@soza.sk
Sporová agenda JUDr. Klára Kučerková 02/50202773 klara.kucerkova@soza.sk

 

KANCELÁRIA PREDSTAVENSTVA SOZA

soza@soza.sk


Agenda Kontaktná osoba Telefón E-mail
Asistentka Predstavenstva Zuzana Schildová 02/50202707 zuzana.schildova@soza.sk
Manažér vzťahov so zahraničím Mgr. Richard Demčák 02/50202705 richard.demcak@soza.sk
PR manažérka Mgr. Silvia Turnerová 02/50202704 silvia.turnerova@soza.sk
PR referentka Mgr. Lenka Bednárová 02/50202745 lenka.bednarova@soza.sk