16.10.2020

BRATISLAVA (SOZA) – Na jeseň sa každoročne uskutočňoval slávnostný galavečer spojený s vyhlásením Cien Slovenského ochranného zväzu autorského pre práva k hudobným dielam (SOZA) za predchádzajúci kalendárny rok. Pandémia koronavírusu však všetko zmenila. V apríli 2020 Dozorná rada SOZA rozhodla o zrušení tohtoročného galavečera a presunula ušetrené finančné prostriedky v celkovej výške 50 000 EUR na pomoc svojim členom. Ceny SOZA si však aj napriek zrušenému galavečeru našli svojich majiteľov.

06.10.2020

Otvorený list adresovaný predsedovi vlády Slovenskej republiky, pánu Igorovi Matovičovi.

06.10.2020

Zverejnili sme nominácie v štatistických kategóriách.

06.10.2020

Strata príjmu a absencia kompenzácií pre hudobné profesie. Tak vyzerá dopad koronakrízy na hudobný priemysel na Slovensku.

06.10.2020

Umelecká obec bola prvou skupinou ľudí, ktorej sa dotkli opatrenia vlády v súvislosti s pandémiou COVID-19. V úsilí čo najviac zmierniť tieto dopady umožnila SOZA svojim autorom, aby požiadali v rámci Sociálneho a kultúrneho fondu o príspevok v prípade náhlej finančnej núdze.