• 13.12.2018

  SOZA predĺžila spoluprácu s českou národnou skupinou IFPI

  Spolupráca v oblasti protipirátskeho boja je obsahom zmluvy o spolupráci medzi SOZA a Českou národnou skupinou Medzinárodnej federácie fonografického priemyslu (ČNS IFPI) so sídlom v Prahe. Keďže tá doterajšia sa osvedčila, Dozorná rada SOZA na svojom zasadnutí 5.12.2018 odsúhlasila jej predl'ženie o ďalší kalendárny rok.

 • 11.12.2018

  Vyhlásenie I. kola prijímania žiadostí o finančné príspevky z SKF

  Dozorná rada SOZA schválila termín I. kola prijímania žiadostí o finančné príspevky zo Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA na významné projekty, na tvorbu hudobných diel a ich šírenie (určený autorom a nositeľom práv) a na činnosť partnerom podporujúcich autorov hudobných diel. Svoje žiadosti môžete podávať v termíne od 1. januára 2019 do 31. januára 2019. (U žiadostí zaslaných poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke.)

 • 06.11.2018

  Ako sa živiť hudbou?

  Ako robiť dobrú propagáciu a PR koncertov, albumov a rôznych hudobných aktivít? Ako komunikovať s médiami a čo dať alebo nedať do tlačovej správy? Po úspešných októbrových prednáškach v Trnave a v Trenčíne, pokračujeme v spolupráci s LALA Slovak Music Export vo vzdelávaní autorov hudby i používateľov hudobných diel. Naši kolegovia vám vysvetlia, čo je úlohou SOZA a ako vám môžu organizácie zastupujúce autorov pomôcť. V novembri sa stretneme v Liptovskom Mikuláši, Spišskej Novej Vsi a Prešove.

 • 21.09.2018

  Ceny SOZA za rok 2017 poznajú svojich držiteľov

  Vo štvrtok 20.9.2018 na galavečeri v bratislavskom Mestskom divadle P.O. Hviezdoslava vyhlásili a odovzdali zástupcovia Slovenského ochranného zväzu autorského výročné Ceny SOZA najúspešnejším autorom, zástupcom nahrávacích spoločností a vysielateľom za najúspešnejšie skladby, zvukové nosiče, či najvyšší podiel domáceho repertoáru vo vysielaní. Ceny boli udelené boli udelené na základe štatistického spracovania hlásení od používateľov za uplynulý kalendárny rok, preto sa aj pre ne vžilo označenie „štatistické ceny“.

 • 13.09.2018

  Víťazstvo kultúry v Európskom parlamente

  Europoslanci včera väčšinou hlasov schválili lepšiu ochranu hudobných tvorcov a autorov v online prostredí. Nová smernica o ochrane autorského práva tak priznáva legitímnosť požiadavky lepšej regulácie technologických spoločností v oblasti online prostredia, o ktorú žiadali autori a nositelia práv už niekoľko rokov.