• 18.10.2016

  Schválené žiadosti o finančný príspevok zo SKF SOZA zo dňa 12.10. 2016

  Dozorná rada SOZA na zasadnutí 12. októbra 2016 schválila finančné príspevky na projekty v rámci Kultúrnych programov Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA.

 • 26.01.2016

  Informačný portál o duševnom vlastníctve

  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky spustilo portál www.dusevnevlastnictvo.gov.sk, ktorý predstavuje platformu na získanie základného prehľadu a orientácie v problematike autorského práva a priemyselného vlastníctva a zároveň slúži ako informačný zdroj v celom zábere duševného vlastníctva. Obsah portálu ministerstvo vypracovalo v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR.

 • 07.01.2016

  Cisac: nová globálna štúdia o kultúrnom a kreatívnom priemysle

  CISAC (Medzinárodná konfederácia spoločností autorov a skladateľov) a UNESCO (Organizácia Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru) v spolupráci s EY (Ernst & Young) zverejnili globálnu štúdiu o kultúrnom a kreatívnom priemysle.