• 12.03.2019

  Komuniké zo zasadnutia Dozornej rady SOZA zo dňa 6.3.2019

  Prítomní členovia (14 z 15) Dozornej rady SOZA na svojom riadnom zasadnutí 6.3.2019 v Bratislave okrem iného na základe odporúčania Ekonomickej komisie schválili návrh finančného plánu na rok 2019, schválili žiadosti na prijatie za člena SOZA v kategóriách autori a dedičia, schválili zvolanie Valného zhromaždenia SOZA na stredu 5.6.2019 v Bratislave..

 • 26.02.2019

  Sociálne programy SOZA už 10 rokov pomáhajú domácim autorom

  SOZA v roku 2009 vytvorila Sociálny a kultúry fond, ktorý má dve základné zložky. V rámci jeho sociálnej časti bolo od jeho vzniku vyplatených 77 500 EUR. Viac informácií prinášame v rozhovore s predsedom Rady SKF Danielom Matejom.

 • 08.02.2019

  Komuniké zo zasadnutia Dozornej rady SOZA zo dňa 6.2.2019

  Prítomní členovia (15 z 15-ich) Dozornej rady SOZA na svojom riadnom zasadnutí 6.2.2019 v Bratislave okrem iného schválili s uspokojením hospodárske výsledky SOZA za rok 2018, vyhodnotili plnenie finančného plánu za rok 2018 ako veľmi uspokojivé, zobrali na vedomie návrh zmeny vykazovania hospodárskych výsledkov...

 • 11.01.2019

  Komuniké zo zasadnutia Dozornej rady SOZA zo dňa 9.1.2019

  Prítomní členovia (15 z 15-ich) Dozornej rady SOZA na svojom riadnom zasadnutí 9.1.2019 v Bratislave okrem iného zobrali na vedomie informáciu o predbežných výsledkoch hospodárenia SOZA za obdobie január – december 2018, schválili žiadosti na prijatie za člena SOZA v kategóriách autor, dedičia a vydavateľ.

 • 08.01.2019

  DEX Songwriter expo aj tento rok za výhodné vstupné

  Máte chuť sa hudobne vzdelávať? Aj tento rok Vás za zvýhodnené vstupné pozývame 18. - 19. februára 2019 do Budapešti na DEX Songwriter expo. Ide o podujatie, ktoré prepája talentovaných autorov a kde si navzájom odovzdávajú svoje skúsenosti autori rôznych žánrov. Producenti, songwriteri, pesničkári, hudobníci aj vydavatelia majú príležitosť stretnúť sa a zažiť množstvo kreatívnych podnetov vďaka autorom z rôznych kútov sveta.