• 12.06.2019

  Schválené žiadosti o finančný príspevok zo SKF zo dňa 12. 6. 2019

  Dozorná rada SOZA na zasadnutí 12. júna 2019 schválila finančné príspevky na projekty v rámci Kultúrnych programov Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA.

 • 27.05.2019

  Komuniké zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 15.5.2019

  Prítomní členovia Dozornej rady SOZA na svojom riadnom zasadnutí 15.5.2019 v Bratislave okrem iného schválili výsledky hospodárenia SOZA za 1. štvrťrok 2019, schválili žiadosti na prijatie za člena SOZA v kategóriách autori a dedičia...

 • 22.05.2019

  O jednotlivých bodoch Valného zhromaždenia SOZA 2019 môžete hlasovať aj elektronicky

  5. júna 2019 sa uskutoční Valné zhromaždenie SOZA, počas ktorého prebehne hlasovanie o stanovených bodoch programu. Na základe Stanov SOZA a Smernice o elektronickom hlasovaní môžete hlasovať vopred a elektronicky. Elektronické hlasovanie nahrádza osobné hlasovanie počas Valného zhromaždenia a hlasovať prostredníctvom neho môžete v termíne od 23. do 31. mája 2019.

 • 21.05.2019

  Valné zhromaždenie SOZA 2019

  Valné zhromaždenie SOZA 2019 sa uskutoční 5. júna 2019 o 13:00 hod v konferenčnej miestnosti Doprastavu a.s. na Košickej 52 v Bratislave. Harmonogram prípravy Valného zhromaždenia..

 • 20.05.2019

  Organizátori MS 2019 v hokeji uzavreli zmluvu so SOZA

  Hudba je neoddeliteľnou súčasťou nielen všetkých zápasov 2019 IIHF majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji, ale aj oboch fanzón. Organizátori okrem množstva úloh a povinností, ktoré sú s prípravami šampionátu spojené, museli myslieť aj na uzavretie zmluvy so zástupcom nositeľov autorských práv.