• 11.09.2019

  Komuniké zo zasadnutia Dozornej rady SOZA zo dňa 11.9.2019

  Dozorná rada SOZA na svojom zasadnutí 11.9.2019 v Bratislave okrem iného schválila výsledky hospodárenia SOZA za obdobie 1.-VI.2019, žiadosti o prijatie za člena, výšku režijnej zrážky z online príjmov...

 • 11.09.2019

  Komuniké zo zasadnutia Dozornej rady SOZA zo dňa 11.9.2019

  Dozorná rada SOZA na svojom zasadnutí 11.9.2019 v Bratislave okrem iného schválila výsledky hospodárenia SOZA za obdobie 1.-VI.2019, žiadosti o prijatie za člena, výšku režijnej zrážky z online príjmov...

 • 05.09.2019

  Správu online služieb bude pre SOZA vykonávať SUISA Digital Licensing

  Slovenský ochranný zväz autorský zveril spoločnosti SUISA Digital Licensing licencovanie a správu hudobných práv svojich členov v online prostredí pre celý svet. Organizácii SOZA táto spolupráca zjednoduší správu online práv pre svojich členov - skladateľov, textárov a vydavateľov hudobných diel.

 • 05.09.2019

  Honorárne ceny a nominácie na Ceny SOZA 2018

  Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA) už tradične začiatkom jesene odovzdá ocenenia za predchádzajúci kalendárny rok. Galavečer 23. ročníka tohto podujatia sa uskutoční 1. októbra v Mestskom divadle P.O. Hviezdoslava v Bratislave. Budú na ňom ocenení autori, nahrávacia spoločnosť s najúspešnejším zvukovým nosičom a rádio, ktoré má najvyšší podiel domácej tvorby vo svojom vysielaní.

 • 03.09.2019

  Zoznamy neidentifikovaných diel

  Doplnili sme Zoznamy neidentifikovaných diel, ktoré nebolo možné v riadnom termíne vyúčtovať o zoznamy z aktuálneho vyúčtovania. Diela uvádzame v podobe, v akej boli nahlásené používateľmi. Autorské odmeny za tieto diela nebolo možné prerozdeliť z viacerých dôvodov. Medzi najčastejšie patria nepresné, nesprávne alebo chýbajúce údaje v hlásení používateľa alebo nenahlásenie diela či oneskorené nahlásenie zo strany autora.