• 26.01.2016

    Informačný portál o duševnom vlastníctve

    Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky spustilo portál www.dusevnevlastnictvo.gov.sk, ktorý predstavuje platformu na získanie základného prehľadu a orientácie v problematike autorského práva a priemyselného vlastníctva a zároveň slúži ako informačný zdroj v celom zábere duševného vlastníctva. Obsah portálu ministerstvo vypracovalo v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR.

  • 07.01.2016

    Cisac: nová globálna štúdia o kultúrnom a kreatívnom priemysle

    CISAC (Medzinárodná konfederácia spoločností autorov a skladateľov) a UNESCO (Organizácia Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru) v spolupráci s EY (Ernst & Young) zverejnili globálnu štúdiu o kultúrnom a kreatívnom priemysle.