• 27.03.2017

  HUDOBNÝ PRIESKUM

  Unikátna kooperácia medzi SOZA a organizáciami SLOVGRAM, OZIS, Hudobný fond a Hudobné centrum prináša pokračovanie dotazníka pre hudobníkov pôsobiacich na Slovensku. Na jeho základe sa vypracuje Správa o hudobnom priemysle na Slovensku, pri ktorej tvorbe môžete pomôcť aj vy. Anonymný dotazník nájdete na tomto odkaze - https://www.surveymonkey.com/r/SOZA17

 • 08.03.2017

  Schválené žiadosti o finančný príspevok zo SKF zo dňa 8.3.2017

  Dozorná rada SOZA na zasadnutí 8. marca 2017 schválila finančné príspevky na projekty v rámci Kultúrnych programov Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA.

 • 21.11.2016

  Informácia o novele zákona o dani z príjmov

  Dňa 22.09.2015 schválila Národná rada SR novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon”) s účinnosťou od 01.01.2016, ktorá upravuje zdaňovanie príjmov z autorských odmien od organizácií kolektívnej správy práv.

 • 15.11.2016

  Ceny SOZA

  Udeľovanie Cien SOZA za rok 2015 sa uskutočnilo 10. novembra 2016 v Mestskom divadle Pavla Orzságha Hviezdoslava v Bratislave.

 • 18.10.2016

  Schválené žiadosti o finančný príspevok zo SKF SOZA zo dňa 12.10. 2016

  Dozorná rada SOZA na zasadnutí 12. októbra 2016 schválila finančné príspevky na projekty v rámci Kultúrnych programov Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA.