• 05.04.2019

  Prečo je schválenie Smernice o autorskom práve zmena k lepšiemu?

  Čerstvo schválená Smernica o autorskom práve, ktorej súčasťou je aj diskutovaný článok 13 zabezpečí spravodlivejší online trh, vytvorí lepšie podmienky odmeňovania autorov a zabezpečí širšie práva pre bežných používateľov. Zároveň ale myslí aj na menšie podniky, ktoré nemajú také finančné a administratívne možnosti ako nadnárodní technologickí giganti.

 • 01.04.2019

  SOZA zverejňuje historicky prvú Správu o slovenskom hudobnom priemysle

  Hudba ako druh umenia je odrazom našej schopnosti tvoriť, čím sa človek odlišuje od ostatných stvorení. Pod slovom hudba si mnohí z nás vybavia refrén obľúbenej pesničky, alebo notový zápis plný grafických symbolov. Hudba v poslucháčoch zanecháva rôznorodú emóciu, umelecký zážitok, ktorý sa dá len veľmi ťažko popísať, prípadne kvantifikovať. Okrem umeleckej hodnoty má však hudba a hudobný priemysel významnú ekonomickú pridanú hodnotu, ktorá je v kontexte s kultúrnou hodnotou častokrát opomínaná. Hudba pritom viaže na seba množstvo profesií a služieb: od autorov, hudobníkov, technikov, manažérov až po učiteľov, ktorí v súčte generujú nezanedbateľný dopad na národné hospodárstvo a zamestnanosť.

 • 20.03.2019

  Schválené žiadosti o finančný príspevok zo SKF zo dňa 6. 3. 2019

  Dozorná rada SOZA na zasadnutí 6. marca 2019 schválila finančné príspevky na projekty v rámci Kultúrnych programov Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA. V prvom grantovom kole, ktoré prebiehalo od 1. do 31. januára 2019 sme prijali rekordný počet žiadostí.

 • 19.03.2019

  Nová úprava článku 13 zabezpečí spravodlivejší online trh

  Po trialógových rokovaniach je na svete nový aktualizovaný text Smernice o ochrane autorského práva, o ktorej bude na konci marca hlasovať Európsky parlament. Medzi najdiskutovanejšie časti smernice patrí práve článok 13, ktorý sa týka odmeňovania autorov, skladateľov a ďalších nositeľov práv. Nová úprava článku 13 zabezpečí spravodlivejší online trh, vytvorí lepšie podmienky odmeňovania autorov, zabezpečí omnoho širšie práva pre bežných používateľov a súčasne myslí aj na menšie podniky, ktoré nemajú finančné a administratívne možnosti ako nadnárodní technologickí giganti.

 • 15.03.2019

  Autori celej Európy žiadajú prijatie novej Smernice o autorskom práve

  Európski autori sa spojili a vyzvali členov Európskeho parlamentu, aby prijali Smernicu o autorskom zákone. Pod listom, ktorého znenie prinášame nižšie, sú podpísaní autori zo všetkých oblastí umenia z 24 krajín Európy. Medzi signatármi zo Slovenska sú napríklad Jana Kirschner, Miroslav Žbirka, Katarzia, Peter Lipa, Vašo Patejdl, ale aj umelci z iných oblastí, ako napríklad spisovateľka Monika Kompaníková, scenárista, režisér a dramatik Ondrej Šulaj a ďalší.