• 28.12.2017

  Skvelý a inšpiratívny rok 2018

 • 22.12.2017

  Zoznam neidentifikovaných diel

  Pripravili sme pre vás Zoznam neidentifikovaných diel, ktoré nebolo možné v riadnom termíne vyúčtovať. Diela uvádzame v podobe, v akej boli nahlásené používateľmi. Autorské odmeny za tieto diela nebolo možné prerozdeliť z viacerých dôvodov, medzi najčastejšie patria nepresné, nesprávne alebo chýbajúce údaje v hlásení používateľa alebo nenahlásenie diela či oneskorené nahlásenie zo strany autora.

 • 18.12.2017

  Kultúrne programy SKF – grantová výzva

  Dozorná rada SOZA vyhlasuje I. kolo prijímania žiadostí o finančné príspevky na významné projekty, tvorbu a činnosť partnerom podporujúcich autorov hudobných diel. Svoje žiadosti môžete posielať v termíne od 1. januára 2018 do 31. januára 2018 (u žiadostí zaslaných poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke).

 • 29.09.2017

  SOZA 20-ty krát ocenila slovenských hudobných autorov, ceny si odniesli Hex, Tásler, Ďurica, Buckingham, Peteraj a Rytmus!

  SOZA 20-ty krát ocenila slovenských hudobných autorov, ceny si odniesli Hex, Tásler, Ďurica, Buckingham, Peteraj a Rytmus!

 • 20.09.2017

  Ceny SOZA za rok 2016

  SOZA po 20-ty krát ocení slovenských hudobných autorov, pozrite si nominácie na prestížne ocenenia za rok 2016!